juice plus

פשוט לקום ולעשות

בנקודה שאנחנו מתחילים לוותר לעצמנו, לוותר על הערכים שלנו, על המטרות שלנו, על האדם שאנחנו רוצים להיות ההגשמה שלנו נמצאת במצב עצירה.

תשני גישה ותצליחי לרדת במשקל

אתם מתחילים תהליך הרזיה, נרגשים ושמחים ורואים כבר את עצמכם לאחר השגת המטרה, אבל המציאות קצת שונה. מה האלמנט החסר? הגישה שלכם לתהליך הזה.

הורדה במשקל בלי המשקל

היום אספר לך על חלק מהמצבים המביאים ליאוש בתהליך ההרזיה ואיך לא להיכנס אליהם מראש. ולמה כדאי לזרוק את המשקל?
דילוג לתוכן