תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר אורית מזרחי | לחיות במודעות (oritmizrahi.com)

*תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.


האתר אורית מזרחי | לחיות במודעות (להלן "האתר") הוא אתר המשמש כאתר, בלוג וחנות עבור המבקרים באתר והלקוחות של אורית מזרחי והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן, בנוסף השימוש באתר (להלן: “המערכת“, ו/או “בעלת המערכת“) זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים, מותרים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן וכן על כל פלטפורמה חברתית ו/או תוכן קשור המופעלים על ידי ו/או באמצעות צוות הפיתוח ו/או התפעול מטעם אורית מזרחי.


הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
מטרת האתר, בין היתר, לספק שירותים ומידע הנוגעים לעניינים הקשורים בקידום בריאות הגוף והנפש ושיפור איכות החיים, תוך כדי שימוש באמצעים שונים כגון שיתוף הרצאות, תכנים כתובים, תכנים מצולמים, בלוג, וובינרים (סמינרים אינטרנטיים), מוצרים, ותכנים נוספים כפי שיועלו ו/או יתווספו ו/או יערכו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת המערכת והאתר.

בעשיית שימוש במערכת הנך מאשר כי הנך מעל גיל 18 וכי הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי הסכם זה, הכוללים גם את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן. ככל שאינך מסכים לתנאי מתנאי הסכם זה ו/או לתנאי מתנאי מדיניות הפרטיות המפורטת להלן, אנא צא לאלתר מהמערכת והימנע מכל שימוש בה. אם הנך קטין, יש לקבל את הסכמת אפוטרופוסיך הבלעדיים לכניסה למערכת ולשימוש בה.

כמו כן, הנך מתחייב להקפיד בשמירת תנאי הסכם זה ולהימנע מכל פעולה העשויה להיות פוגענית (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור פגיעה בחוויית משתמשים אחרים) ו/או כזו המפרה את החוק ו/או זכויותיו של צד שלישי ו/או כזו שלא ניתנה לגביה הרשאה על ידי בעלת המערכת.

 

הרישום למערכת

בהרשמתך למערכת במקומות המיועדים לכך לרבות לצורך ביצוע רכישות, הנך עשוי להידרש לספק פרטים אישיים כגון שמך הפרטי ושם משפחתך, פרטי התקשרות (כגון דוא"ל/טלפון/ כתובת) וכד'. על פרטי הרישום להיות נכונים ומדויקים. חל איסור על יצירת יותר משם משתמש אחד ו/או התחזות לגורם ו/או אדם אחר ו/או כל שימוש במערכת באופן בו הנך נחזה כפועל בשם גורם אחר ללא קבלת היתר ממנו וכן חל איסור על הצגת מצג שווא לגבי צד שלישי ו/או עניין אחר.

מובהר, כי מבלי לגרוע מזכאותה של בעלת המערכת לשנות את מתכונתה ו/או מתכונת כל אזור בה, במערכת קיימים אזורים מסוימים בהם תוכל להציג עצמך כלפי משתמשים אחרים תחת שמך האמיתי ו/או באמצעות כינוי אנונימי אולם לא יהיה בכך כדי להסתיר את זהותך האמיתית מבעלת האתר ו/או לגרוע מהכללים החלים לפי הסכם זה עליך, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, שמירה על לשון נקיה והימנעות מכל דבר העשוי לפגוע בצדדים שלישיים ו/או בדין. עוד מובהר, כי אף בשימושך במערכת באזורים בהם אינך מזוהה מול משתמשים אחרים בשמך האמיתי, הנך מתחייב לא לחשוף בפני המשתמשים האחרים פרטים אישיים ו/או מזהים ו/או מידע פרטי אשר הנו רגיש מבחינתך, שכן אין בעלת המערכת יכולה להתחייב כי לא תהיינה תקלות ו/או פעולות בלתי מורשות של צדדים שלישיים אשר יביאו לחשיפת זהותך האמיתית.

עם סיום ההרשמה תסופק לך גישה קבועה למערכת ו/או לחלקים ממנה וכן אפשרות להזין סיסמה. הגישה ו/או הסיסמה הנן אישיות ואין להעבירן לכל גורם אחר ו/או להעניק לכל גורם אחר הרשאה לשימוש בה /גישה אליה ו/או אל המערכת. יש להודיע למערכת באופן מידי אודות כל ניסיון פריצה למערכת ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך. מובהר, כי בעלת המערכת רשאית אך אינה חייב להתקין אמצעי אבטחה שמטרתם לוודא כי השימוש בסיסמה ובגישה אשר הונפקה לך אל המערכת נעשים בתום לב ובאמצעותך בלבד, וכי לא נעשה שימוש לרעה במערכת. כמו כן, רשאית בעלת המערכת, אך לא חייבת, להתקין על גבי קבצים טכנולוגיה המזהה את הרוכש של השירות ו/או אמצעים שמטרתם דומה לגבי מוצרים, ו/או לפעול באמצעים אחרים / נוספים העומדים לרשותה על מנת לוודא שהמשתמש במערכת אינו מעביר תכנים בהיעדר הרשאה מתאימה לצדדים שלישיים ו/או עושה בהם שימוש בניגוד לשימוש המותר לפי הסכם זה.

בהרשמה למוצר בתשלום או לכל דבר המסופק באתר זה או באתרים נוספים של אורית מזרחי, האימייל איתו נרשמתם לקבלת גישה נכנס לרשימת התפוצה של אורית, דרכה היא שולחת עדכונים, תכנים שיווקיים ופרסומיים הקשורים אליה ו/או דברים אשר היא בוחרת לקדם.

 

שינויים בתכנים, תוכניות ומסלולים קיימים

הנהלת האתר רשאית לשנות את התכנים, התוכניות והמסלולים הקיימים (לרבות מסלולי תשלום) ומוצרים פיזיים באתר ללא התראה מוקדמת בערוצי האתר השונים, ואין חובה על בעל/ת האתר לעדכן את הגולש/ת והלקוח/ה אודות שינויים אלו.

 

קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של בעלת האתר, אורית מזרחי ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש ואישור מבעלת האתר.

בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

 

תוכן האתר

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של אורית מזרחי ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

 

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק הסבר אשר מקובל על הגולש.

צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר ובעלת האתר, אורית מזרחי.

 

הגבלת אחריות וויתור על תביעות

אין המערכת ו/או בעלת המערכת ו/או כל מי מטעמם נושאים בכל אחריות לכל דבר ועניין הכרוך באבדן, חסרון כיס, או בנזק ישיר או עקיף, לרכוש, לגוף או לנפש וכיו"ב שמקורו בשימוש במערכת, לרבות אי דיוקים בתוכן, טעויות, השמטות, זליגת מידע אישי ו/או נתונים אישיים, פריצת אבטחה, "וירוסים", "זוחלים", "באגים", "סוסים טרויאניים", "רובוטים", "עכבישים", תוכנות ריגול, מערכות סריקה, קבצים מזיקים ו/או אמצעים אחרים שמטרתם לפרוץ ו/או לעקוף אמצעי אבטחה ו/או אימות, כמו גם נזקים שמקורם בפרסום תוכן משמיץ ו/או מעליב ו/או מפר, התנהגות בלתי חוקית של צד ג' ו/או הפרת הסכם זה על ידי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי במסגרת התכנים שבהם יעשה שימוש במערכת יתכנו המלצות ו/או מידע, בין אם אלו יועלו על ידי המערכת, ייווצרו על ידי צדדים שלישיים או ישותפו כתכני משתתפים. כמו כן יתכן שיופיעו במערכת פרסומות ו/או תכנים דומים נוספים. מובהר, כי אין המערכת מתיימרת לוודא את דיוק כל הפרטים המובאים במערכת, אמיתיותם ו/או איכותם בכל הקשור לפעילות ו/או הצהרות משתמשים ו/או צדדים שלישיים. על כן, עליך לנהוג כצרכן זהיר ולבדוק היטב את טיב השירותים ו/או התוכן בטרם תתייחס אליהם ו/או תעשה בהם שימוש, ומובהר כי כל שימוש כאמור הנו באחריותך בלבד. כמו כן אין לראות במידע המובא במערכת כייעוץ ו/או שירות מקצועי-רפואי ו/או כטיפול פרטני ו/או כתחליף לשירות/ייעוץ/טיפול כאמור ואין לראות במוצרים המשווקים באמצעותה ו/או מומלצים על ידה (ככל שמשווקים/ מומלצים) כמוצרים רפואיים, ומובהר כי השימוש בכל מידע המופיע באתר ואופן יישומו ו/או במוצרים המשווקים בה ו/או מומלצים על ידה הנם באחריותך הבלעדית.

בנוסף ככל שלמרות האמור לעיל תחול אחריות לפי דין על בעלת המערכת, לא תעלה אחריותו על סכום התמורה המייחסת לחודש אחד של שימוש באתר, אם וככל ששולמה על ידך לבעלת המערכת.

 

גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

 

תנאי רכישה, ביטולים והחזרות

המערכת מאפשרת לרכוש מוצרים (קורסים און ליין) בתשלום חד פעמי ו/או מנוי חודשי מתחדש למועדון אינטרנטי.
תנאי רכישה מפורטים בכל אחד מעמודי המוצרים שבאתר. המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. בעלת המערכת רשאית לשנות את המחירים מעת לעת, להציע מוצרים ו/או שירותים מסוימים בחינם ו/או במבצע לתקופות שונות לך ו/או למשתמשים אחרים לפי שיקול דעתה, להסיר ו/או להוסיף מוצרים ו/או שירותים מסוגים שונים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

התשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או בכל דרך אחרת שתוגדר באתר. החיוב מתבצע בהתאם למוצר הנרכש, אם בתשלום חד פעמי, אם בתשלומים, או אם במנוי מתחדש אוטומטית על בסיס חודשי. ברכישה של מנוי חודשי מתחדש, כל תשלום יבטיח רשות שימוש ועיון בתכנים הנמצאים בתוכנית עליה שילמתם למשך חודש מיום התשלום ולמטרות אישיות בלבד. לעניין תקנון זה, "חודש" הנו חודש המתחיל ביום קלנדארי כלשהו ומסתיים ביום הקלנדארי שלפניו המתייחס לחודש שלאחריו. כך לדוגמה- אם הופעל המנוי ב- 2 לחודש מאי, יחול היום האחרון לאותו חודש ב-1 ליוני).

ניתן לבטל את המינוי בכל עת אלא אם המינוי הוא מינוי יומי, המסתיים אוטומטית בתוך 24 שעות מתחילתו. ככל שהנך מעוניין לבטל את המינוי, עליך להעביר הודעה על רצונך זה בכתב באמצעות אימייל לכתובת:[email protected].
באימייל יש לציין את שמך, את כתובת האימייל איתה נרשמת ואת כתובת האימייל דרכה מתבצע התשלום ל-PAYPAL ו/או 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי איתו בוצע התשלום במידה ושולם בכרטיס אשראי.
ככל שתודיע על רצונך להביא לכדי סיום את המינוי, יסתיים ההסכם של העסקה בתוך 3 ימי עסקים משליחת האימייל. במקרה זה תוענק לך הגישה לאתר עד תום החודש בגינו חויב התשלום האחרון. בכל מקרה של ביטול / סיום העסקה לפי סעיף זה, יהא באחריותך לוודא כי התקבל האימייל ממך לסיום המנוי. עם סיום / ביטול העסקה תיחסם גישתך למערכת. מובהר, כי בעלת המערכת רשאית לפי שיקול דעתה, כהטבה ללקוח וללא חיוב נוסף, לחסום את הגישה גם במקרה של ביטול העסקה בתום החודש או במועד מאוחר יותר אותו תבחר, ללא התחייבות מצד בעלת המערכת והאתר.

בעלת המערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות החזרת המוצרים והאחריות על המוצרים שבאתר מעת לעת לפי שיקול דעתה, ובהתאם לחוק.

בעלת המערכת שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לסיים כל מינוי כמו גם את כל או חלק מהפעילות באתר בכל עת ומכל סיבה שהיא, מבלי שתחול עליה כל חובת הנמקה ו/או חובה אחרת למעט ביצוע ההחזר הכספי במקרה של ביטול / סיום הענקת כל השירותים הניתנים למנוי במינוי, ככל שבעלת המערכת מחויבת בביצוע ההחזר בהתאם למדיניות החזרת המוצרים ו/או ביטול ו/או סיום המינוי, לפי העניין, הקבועים לעיל.

הנך מתחייב לעשות שימוש אך ורק בכרטיס האשראי הנמצא בבעלותך הבלעדית. הוראה לחיוב שנמסרה לשם רכישת המינוי, המוצר ו/או השירות תחייב גם כרטיס אשראי הנושא מספר אחר ויבוא להחליף את הכרטיס שבאמצעותו ניתנה הוראת החיוב.

 

במקרה של מוצרים פיזיים שנמכרו ישירות מהאתר (ולא אתר חיצוני שהגעתם אליו דרך האתר הזה), הנך רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ“א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) על ידי מתן הודעה לחברה בדואר אלקטרוני [email protected].

אתה זכאי להחזיר ולקבל החזר תשלום על כל מוצר שנרכש באתר במצב שלם, בתנאי והוא לא נפתח, לא נעשה בו שימוש, הוא מצוי באריזתו המקורית, תקין וללא פגע מכל מין שהוא. בתנאי שהוא נשלח חזרה בתוך 14 יום מתאריך הגעת המשלוח אליך. ההחזר יעשה בדואר רשום לכתובת שתסופק אליך במייל חוזר למייל ששלחת אלינו.
הפריטים המוגדרים עדינים – משמע, שעלולים להישבר או להינזק בשליחה – יש לארוז כראוי.

הזיכוי יינתן לאחר הגעת המוצר אלינו. אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה – אנחנו כבר נטפל בכך בשבילך.

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במידה ובחרת לבטל את העסקה מכל סיבה לבד מהסיבות הבאות: פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך, או במקרה של אספקת מוצר שגוי, או במידה והחברה הפרה את ההסכם, רשאית החברה לגבות ממך דמי ביטול חד פעמיים בשיעור של 5% מגובה הרכישה המוחזרת, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, כקבוע בחוק (להלן: “דמי הביטול“). עלות משלוח החזרת המוצר תהא ע“ח הלקוח.

אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.

לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, במקרה זה ההחזר יתבצע דרך אפליקציית BIT.
יש לקחת בחשבון שזמן ההחזר עלול להתארך בהתאם להסכם שלך עם חברת האשראי.

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר זה. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר (כי לא אמור להיות מקור אחר שמוכר את מוצריי נכון להיום).

החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש שגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, כל חומרי הגלם שהמוצרים מכילים אלו חומרים בעלי אישור משרד הבריאות ומצויינים בעמוד במידע של המוצר.

 

איזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו ישנה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

דילוג לתוכן